Thứ tư, 19/06/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Phong trào “3 trách nhiệm” trong Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gồm 57 tổ chức cơ sở đoàn, trong đó 15 tổ chức đoàn trong doanh nghiệp, 4 đoàn trường học, 38 tổ chức đoàn cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; tổng số cán bộ đoàn viên, thanh niên là 3.800 đoàn viên thanh niên, trong đó đoàn viên là công nhân có 1.200 người, đoàn viên là học sinh, sinh viên 1.200, đoàn viên là cán bộ công chức, viên chức là 1.400 đồng chí.

Trong những năm qua, các phong trào cách mạng của Đoàn luôn được quan tâm triển khai; trong đó, phong trào “3 trách nhiệm” được Ban Thường vụ Đoàn Khối quan tâm hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên trong quá trình thực hiện và mang lại nhiều kết quả tích cực, cụ thể:

- Thực hiện “trách nhiệm với bản thân”: Các cơ sở đoàn trong Khối đã tham mưu cho cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia học tập lý luận chính trị,  tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, học tập nâng cao trình độ chuyên môn… Phát huy tinh thần sáng tạo tự học, tự rèn luyện. Nhiều đoàn viên, thanh niên trong Khối đã tích cực tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao kiến thức; thường xuyên học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học để hỗ trợ cho công việc chuyên môn. Hằng năm, Đoàn Khối có hơn 90% đoàn viên, thanh niên là công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia học tập lý luận chính trị và tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Ngoài ra, các tổ chức cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; đồng thời, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia theo tinh thần “Rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Đối với công việc: Đoàn viên, thanh niên trong Khối luôn xung kích đi đầu và tận tụy trong công việc, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chủ động trong nghiên cứu, tham mưu, phục vụ, cải tiến quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả trong thực thi công vụ, giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Đặc biệt đã tích cực trong việc thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc. Tích cực tham mưu với lãnh đạo cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp lại nhân sự, cơ cấu tổ chức theo hướng gắn với vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế, đảm bảo theo hướng tinh gọn, giảm biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn còn tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quán triệt đoàn viên, thanh niên tuyệt đối không để kẻ địch lôi kéo, xúi giục, xuyên tạc; luôn cảnh giác và tham gia đấu tranh có hiệu quả trên không gian mạng.

- Đối với cộng đồng: Các cơ sở đoàn đã chú trọng và quan tâm việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên luôn ý thức xây dựng tác phong tiếp dân hòa nhã, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, không quan liêu, sách nhiễu, không xa rời quần chúng nhân dân,… Tích cực tham gia hướng dẫn tận tình và giải quyết các công việc liên quan đến quyền lợi của nhân dân trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, trong những năm qua, các cơ sở đoàn trong Khối đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phối hợp, vận động hỗ trợ cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, vùng có điều kiện khó khăn. Một số hoạt động nổi bật như: tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 3000 lượt bà con nghèo trên địa bàn tỉnh; phụng dưỡng 04 bà mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức 02 đợt Hiến máu tình nguyện, trung bình lấy được hơn 1000 đơn vị máu an toàn…

Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham gia hiến máu nhân đạo

Với phong trào “Tuổi trẻ Đoàn Khối chung tay xây dựng nông thôn mới”  hằng năm Đoàn Khối thực hiện trên 02 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, tặng công trình “Sân chơi cho em”, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí quyên góp ủng hộ gần 02 tỷ đồng.

Trần Hải - Đoàn Khối