Thứ tư, 19/06/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Đoàn khối phối hợp với Hội Cựu Chiến binh khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2017 - 2022. Sau 05 triển khai thực hiện, trên cơ sở chương trình đã ký kết, các tổ chức hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên trong khối đã kịp thời phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ và sâu rộng trong toàn cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên trong Khối. Nội dung các chương trình, kế hoạch phối hợp đã bám sát nghị quyết, nhiệm vụ của cấp ủy, nhiệm vụ của Hội, của Đoàn và được triển khai gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp như “Hai nhất - Ba nêu gương” của hội cựu chiến binh, “Tuổi trẻ học tập và làm theo Bác”, “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích” của đoàn thanh niên, bước đầu đã tạo sự chuyển biến khá rõ nét về tư tưởng và hành động, làm cho mọi phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng trong Hội Cựu chiến binh và đoàn thanh niên được triển khai sâu rộng, là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đoàn, của Hội trong những năm qua.

Toàn cảnh Hội nghị

          Trong 05 năm qua, 02 đoàn thể đã tổ chức hơn 50 buổi sinh hoạt kể chuyện truyền thống, tuyên truyền về biển đảo; tổ chức 55 buổi thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sỹ, đài tưởng niệm thu hút hơn 3000 lượt hội CCB, đoàn viên, thanh niên tham gia. Tổ chức thăm và tặng gần 2.500 xuất quà trị giá gần gần 1,2 tỷ đồng cho các gia đình Liệt sỹ, Thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời, tổ chức được 22 đợt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, phối hợp tổ chức chăm sóc, phụng dưỡng 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ngoài ra, đã có trên 2,5 nghìn lượt hội viên, đoàn viên tình nguyện ra quân dọn vệ sinh môi trường đường thôn, phối hợp vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên hiến 1.032 m2 đất, ủng hộ 250 triệu đồng và hàng ngàn ngày công để thực hiện hơn 5,5 km đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.100 lượt người dân/năm, sửa chữa 15 km đường liên thôn, hỗ trợ kéo 10km đường điện, tặng 7 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa; thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, gắn biển 5 công trình thanh niên thắp sáng đường quê với tổng trị giá 210 triệu đồng. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đã có hàng nghìn cán bộ, hội viên, cán bộ Đoàn và thanh niên tình nguyên tham gia chống dịch, vận động Hội viên, đoàn viên, thanh niên ủng hộ hàng chục tấn lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm để chống dịch, quyên góp được 550 triệu đồng ủng hộ các vùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19…

Đại diện Hội Cựu Chiến binh Khối và Đoàn khối ký kết chương trình phối hợp

 giai đoạn 2022 - 2027

Qua đánh giá những kết quả đạt được, Hội Cựu chiến binh Khối và Đoàn khối tiếp tục tổ chức ký kết chương trình phối hợp tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2022 - 2027; tập trung thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ như: Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027, triển khai thực hiện thắng lợi Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 06/KH-UBND của UBND tỉnh; triển khai đồng bộ, chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy sự nêu gương của đội ngũ cán bộ Hội, Đoàn các cấp là yếu tố động lực thúc đẩy, lấy kết quả, hiệu quả làm việc là yếu tố cơ bản quan trọng hàng đầu cho việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên đạt hiệu quả thiết thực. Coi trọng, triển khai và làm tốt việc xây dựng các điển hình tiên tiến của các cá nhân và tập thể trên các lĩnh vực. Tăng cường làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện, kịp thời uốn nắn, điều chỉnh những khuyết điểm tồn tại và những vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho các cấp cơ sở Hội - Đoàn thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp đã đề ra.

                                                          Lê Viên - Đoàn khối