Thứ tư, 24/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hơn 200 triệu đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn ngành Y tế triển khai thực hiện tốt công tác công đoàn; tập trung quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động, trong đó, đã chi hơn 200 triệu đồng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, các cấp công đoàn ngành Y tế đã phối hợp với chính quyền, tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển của Ngành, quản lý cơ quan, bàn bạc những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của công chức, viên chức, người lao động, các chế độ, chính sách thực hiện đầy đủ, kịp thời, luôn thể hiện được sự quan tâm của Công đoàn đối với đoàn viên và người lao động.

Nhân dịp tết Giáp Thìn 2024, Ban Thường vụ công đoàn ngành phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh trao hơn 344 suất quà, với tổng số tiền hơn 181 triệu đồng đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, giúp người lao động có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền cùng cấp trao hàng trăm suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và cảm ơn người lao động đã đồng hành cùng cơ quan, đơn vị.

Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu đại hội Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, ngành y tế có 1.484/2.178 đoàn viên tham gia, đạt tỷ lệ 68%; tham gia Cuộc thi tìm hiểu về dinh dưỡng do Công đoàn y tế Việt Nam tổ chức, có 1.023 người tham gia; tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam và hành động của đoàn viên, toàn ngành có 783 đoàn viên tham gia.

Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn cở sở vững mạnh luôn được coi trọng, các CĐCS trực thuộc hoạt động ổn định, hiệu quả. Các công đoàn cơ sở đã phát triển được 08/40 đoàn viên, các cấp công đoàn ngành y tế đã phát triển được 22/40 đảng viên. Các cấp công đoàn ngành y tế đã phối hợp với chính quyền cùng cấp quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên và người lao động. Công tác kiểm tra, giám sát; công tác nữ công, tài chính công đoàn được chú trọng thực hiện và đạt một số kết quả tích cực.

Trao Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 01 tập thể và 02 cá nhân và trao Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn

Quang Hùng - Công đoàn ngành Y tế