Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Cục Thuế Đắk Nông quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023

Sáng ngày 21/7/2023, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; đại diện các cơ quan, ban, ban ngành và cán bộ chủ chốt Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

Đồng chí Trần Văn Long - Cục trưởng Cục Thuế phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo đó, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông đã quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thu. Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp mà Cục Thuế đề ra, các đơn vị trong toàn ngành đã xây dựng chương trình công tác, kế hoạch, giải pháp triển khai cụ thể tại từng đơn vị. 6 tháng đầu năm 2023, số thu thuế, phí - lệ phí đạt 1.185 tỷ đồng, đạt 51,1% so với dự toán Trung ương, bằng 47% dự toán địa phương và bằng 76% so với cùng kỳ năm 2022.

Đồng thời, Ngành Thuế đã ghi nhận các kết quả tích cực ở nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác như: công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, hiện đại hóa công tác quản lý theo mục tiêu chuyển đổi số, cải cách hành chính... Đặc biệt, Cục Thuế đã triển khai chương trình hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn Tỉnh. Đây được xem là những bằng chứng thiết thực, cho cam kết đẩy mạnh cái cách, hiện đại hóa của ngành Thuế, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế và phục vụ tốt hơn cho người nộp thuế.

Tuy nhiên, công tác thu thuế phí, lệ phí 06 tháng đầu năm có sự suy giảm so với cùng kỳ và có xu hướng tháng sau giảm hơn so với tháng trước. Trước những khó khăn, thách thức đó, cùng với việc triển khai tốt các biện pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế như quản lý chặt chẽ nguồn thu; tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; tăng cường quản lý nợ thuế, đẩy mạnh quản lý nội ngành, tăng cường công tác rà soát, kiểm soát thông tin kê khai của người nộp thuế, phát hiện kịp thời doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp thành lập nhưng thực tế không hoạt động; ban hành thông báo cho doanh nghiệp để thực hiện rà soát và giải trình làm rõ việc sử dụng hóa đơn liên quan đến các doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn/mua bán hóa đơn trái pháp luật… nhằm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Đồng chí Lê Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghi.

Để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, Cục Thuế đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể: Bám sát chỉ đạo của Trung ương, địa phương và của Tổng cục Thuế về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023; tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 được giao. Tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp về gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất đã được ban hành nhằm hỗ trợ người nộp thuế, góp phần giúp người nộp thuế nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu. Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2023 - 2025 đã được phê duyệt. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính thuế; điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế; đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực. Xây dựng kế hoạch hành động thường xuyên nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức cho công chức, người lao động ngành Thuế.