Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế khu vực trực thuộc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP

Ngày 24/6/2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.

Theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Để kịp thời thực hiện Nghị định quy định giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội, thực hiện Công điện số 05/CĐ-TCT, ngày 30/6/2023 của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế khu vực trực thuộc triển khai tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn.

* Nội dung Công điện 05/CĐ-TCT đính kèm: Công điện số 05_CĐ-TCT.pdf (217 KB)

Hoàng Ngọc Ánh - Cục Thuế tỉnh