Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Cục Thuế tỉnh Đăk Nông: Tiếp nhận, giải quyết ngay yêu cầu ngừng, nghỉ kinh doanh của cá nhân kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn cho cá nhân kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5310/BTC-TCT yêu cầu cơ quan thuế các cấp tăng cường hỗ trợ hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.

Tiếp nhận và giải quyết thủ tục về ngừng, nghỉ kinh doanh của cá nhân kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại bộ phận “Một cửa” Cục Thuế

Theo quy định về việc ngừng, nghỉ kinh doanh thì trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có đăng ký kinh doanh khi ngừng, nghỉ kinh doanh phải thực hiện gửi thông báo đến cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, còn đối với cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh (chỉ đăng ký thuế) thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 (một) ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan thuế chủ động tuyên truyền, thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng, nghỉ của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng, nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế.

Trường hợp có thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng, nghỉ do dịch bệnh mà có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thì cơ quan Thuế kiểm tra và xem xét giải quyết việc ngừng, nghỉ của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh theo quy định kể từ ngày thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đức Đản - Cục Thuế tỉnh