Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết quả công tác kết nghĩa với các bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số 6 tháng đầu năm 2023 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể Cục Thuế tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kết nghĩa với Buôn Choah, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô.

Cục Thuế tỉnh thường xuyên phối hợp với UBND xã Buôn Choah, Chi bộ, Ban Tự quản buôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu cho chính quyền xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh, phức tạp, những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng của bà con đồng bào dân tộc trong buôn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời, hiệu quả góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị tại địa phương, nhất là trong những dịp lễ, Tết.

Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện phong trào thi đua “Đắk Nông chung tay xây dựng nông thôn mới” do UBND tỉnh phát động, Cục Thuế tỉnh đã tích cực hỗ trợ xã Buôn Choah xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Cục Thuế tỉnh đã ban hành Công văn số 158/CTDNO-VP, ngày 31/01/2023 phát động quỹ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Kết quả toàn ngành Thuế đã ủng hộ và xây dựng được 01 căn nhà tình nghĩa với số tiền 100 triệu đồng; tặng 110 phần quà trị giá 25 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán; 110 phần quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi; hỗ trợ bàn ghế phục vụ các hoạt động văn hóa cộng đồng…

Thông qua công tác kết nghĩa đã góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân tinh thần đoàn kết, gắn bó của công chức Thuế với đồng bào các dân tộc.