Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết quả công tác thu ngân sách nhà nước quý I năm 2023

Triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm ngành Thuế Đắk Nông đã bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương và của ngành Thuế để xác định nhiệm vụ, xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN), kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT).

Trong quý I năm 2023, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 739,2 tỷ đồng, trong đó: Thuế, phí - lệ phí là 664,6 tỷ đồng, bằng 28,6% dự toán Trung ương; bằng 26,4% dự toán tỉnh và bằng 102,5% cùng kỳ. Khu vực Doanh nghiệp nhà nước trung ương thu 175 tỷ đồng, đạt 33,7% dự toán; Khu vực Doanh nghiệp nhà nước địa phương thu 5,7 tỷ đồng, đạt 28,5% dự toán; Khu vực Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thu 25,8 tỷ đồng, đạt 37% dự toán trung ương; Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh thu 225 tỷ đồng, đạt 31,6% dự toán Trung ương, bằng 31% dự toán địa phương và tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền thuế nợ ước tính đến 31/3/2023 là 198,79 tỷ đồng, giảm 19,998 tỷ so với thời điểm 31/12/2022 và chiếm 5,73% tổng dự toán thu nội địa năm 2023; ban hành 233 quyết định cưỡng chế với tổng số tiền ra quyết định là 60,038 tỷ đồng.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thu ngân sách Quý II và cả năm 2023, ngành Thuế Đắk Nông tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Trung ương, địa phương và Tổng cục Thuế, chủ động triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023, trong đó tập trung các giải pháp liên quan đến thuế như: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng cường chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển giá. Tiếp tục triển khai thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tuyên truyền cho các cá nhân đăng ký tài khoản và nộp thuế trên ứng dụng Etax-Mobile. Tăng cường quản lý các khoản thu từ đất, đặc biệt là các khoản còn tồn đọng như: thu ghi nợ tiền sử dụng đất; đất cấp tái định cư nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất; rà soát các thông báo nộp tiền sử dụng đất (đất chuyển đổi mục đích sử dụng) chưa nộp vào ngân sách nhà nước. Tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền. Tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Thanh Tùng