Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Một số lưu ý người nộp thuế cần phải biết đầu năm 2023

Giảm 2% thuế giá trị gia tăng

- Bắt đầu từ 01/01/2023 không áp dụng quy định giảm thuế GTGT đối với nhóm hàng hoá, dịch vụ giảm thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022, của chính phủ.

Sử dụng ký hiệu và số thứ tự hóa đơn

- Bắt đầu từ ngày 01/01/2023, người nộp thuế cần chủ động thay đổi ký tự năm lập hoá đơn là "23" (năm 2023) trên bộ ký hiệu bắt đầu từ số một, tương ứng với bộ ký hiệu hoá đơn điện tử và và số hoá đơn bắt đầu từ số một, tương ứng với bộ ký hiệu mới.

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn

- Bắt đầu từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 áp dụng mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022. của Ủy Ban thường vụ Quốc hội.

- Từ ngày 01/01/2024 mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn thực hiện theo quy định tại Mục 1 khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/09/2018.

Thông tư số 79/2022/TT-BTC, ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

- Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 điều 9 thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 về Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

- Bãi bỏ Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014. Việc nhập khẩu xe ô tô, mô tô theo chế độ tài sản di chuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/09/2015.

- Sửa đổi Mẫu số 02, Mẫu số 03 và Mẫu số 11 ban hành kèm theo Mẫu số 02. Mẫu số 03 và Mẫu số 11 ban hành kèm theo thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019.

- Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

Lệ phí môn bài

- Trong năm 2022, tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc có thành lập thêm đơn vị phục thuộc địa điểm kinh doanh hoặc có thay đổi về vốn, thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất ngày 30/01/2023. Mức nộp phí như sau:

+ Với vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì nộp 3 triệu đồng/năm; từ 10 tỷ đồng trở xuống thì nộp 2 triệu đồng/năm.

+ Chi nhành, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác là 1 triệu đồng/năm.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thời hạn tạm nộp thuế TNDN Quý 4/2022 là 30/01/2023.

- Trường hợp số thuế TNDN tạm nộp Quý 4 thấp hơn 80 số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm thì NNT phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp theo của ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp TNDN Quý 4 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu và ngân sách.

- NNT nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2022 và nộp thuế theo quyết toán chậm nhất ngày 31/03/2023.

Thuế giá trị gia tăng

- Thời hạn nộp tời khai và tiền thuế GTGT:

+ Trường hợp khai thuế GTGT theo tháng: với kỳ tính thuế tháng 12/2022, chậm nhất là ngày 27/01/2023.

+ Trường hợp khai thuế GTGT theo quý: với kỳ kính thuế quý 4/2022, chậm nhất là ngày 31/01/2023.

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

- NNT chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có phát sinh khấu trừ thuế thì nộp tờ khai và nộp thuế như sau:

+ Trường hợp khai thuế theo tháng: với kỳ tính tháng thuế tháng 12/2022, chậm nhất là ngày 27/01/2023.

+ Trường hợp khai thuế theo quý: với kỳ tính thuế quý 4/2022, chậm nhất là ngày 31/01/2023.

- Nộp tờ khai quyết toán và số thuế TNCN còn phải nộp chậm nhất ngày 31/03/2022 (không phân biệt có hay không phát sinh khấu trừ).

Thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế tài nguyên

- Tổ chức, doanh nghiệp có kê khai thuế TTĐB, thuế tài nguyên thì thời hạn nộp tờ khai thuế tháng 12/2022 và nộp thuế chậm nhất là ngày 27/01/2023.

Khuyến cáo

- Trường hợp NNT chậm nộp hồ sơ khai thuế, thì bị sử phạt VPHC theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ.

- Trường hợp NNT chậm nộp tiền thuế so với vời hạn quy định thì phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0.03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Lưu ý với hộ kinh doanh, hộ khoán

- Căn cứ Thông báo nộp tiền cơ quan thuế gửi, hộ khoán nộp tiền thuế theo thời hạn ghi trên Thông báo.

- Trường hợp hộ khoán có nhu cầu sử dụng hoá đơn để giao cho khách hàng thì lập mẫu 06/ĐN-PSĐT có tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, hồ sơ khai thuế theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính và giấy nộp tiền vào ngân sách đến Chi cục Thuế khu vực quản lý để được cấp HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh.

Hộ kê khai

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế:

+ Trường hợp khai thuế theo tháng: với kỳ tính thuế tháng 12/2022, chậm nhất là ngày 27/01/2023.

+ Trường hợp khai thuế theo quý: với kỳ tính thuế Quý 4/2022, chậm nhất là ngày 31/01/2023.

Hộ cá nhân cho thuê tài sản

- Cho thuê tài sản là cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi; phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

- Khai thuế theo thời điểm bắt đầu thời hạn cho thuê của từng kỳ thanh toán hoặc khai thuế theo năm dương lịch.

- Hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 06/01/2021 của Bộ Tài chính.

- Hình thức nộp: NNT nộp hồ sơ khai thuế điện tử hoặc trực tiếp tại CQT.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế:

+ Khai thuế theo kỳ thanh toán chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán.

+ Khai thuế theo năm: kỳ tính thuế 2022, chậm nhất 31/01/2023.

- Nơi nộp HS: Chi cục Thuế khu vực quản lý trực tiếp cá nhân cư trú, trừ việc cho thuê Bất động sản là Chi cục Thuế khu vực nơi có bất động sản.

Lệ phí môn bài

- Hộ khoán, hộ kê khai và hộ, cá nhân cho thuê tài sản có nghĩa vụ phải nộp LPMB hàng năm, mức thu:

+ Doanh thu trên 500 triệu/năm: 1 triệu đồng;

+ Doanh thu trên 300tr đến 500tr/năm: 500 ngàn đồng;

+ Doanh thu trên 100tr đến 300tr/năm: 300 ngàn đồng.

- Thời hạn nộp: chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

- Miễn lệ phí môn bài với hộ kinh doanh có doanh thu 100tr/năm trở xuống; không thường xuyên và không có địa điểm cố định; mới ra kinh doanh lần đầu được miễn LPMB năm đầu hoạt động.

Hoàng Ngọc Ánh - Cục Thuế tỉnh