Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Thu ngân sách Quý I đạt khá, hầu hết các Chi cục thuế khu vực thu đạt tiến độ dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ

Lũy kế đến cuối Quý I, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 757,6 tỷ đồng, đạt 26,9% dự toán Trung ương giao. Trong đó số thu thuế, phí và các khoản thu khác do cơ quan thuế thực hiện đạt 587 tỷ đồng, đạt 26,5% dự toán; tiền sử dụng đất đạt 112,3 tỷ đồng, bằng 22,5% dự toán Trung ương, tăng 62,3% so với cùng kỳ.

Có 9/14 khoản thu, sắc thuế đạt và vượt tiến độ dự toán (trên 25%) là: khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (41,7%), khu vực ngoài quốc doanh (27,3%), thuế thu nhập cá nhân (36,5%), thuế bảo vệ môi trường (28,3%), phí, lệ phí (27%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (29,6%), thu xổ số (36,4%), cổ tức, lợi nhuận sau thuế (69,5%), thu khác ngân sách (57,3%). Có 5/14 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so với cùng kỳ: thuế thu nhập cá nhân (tăng 24%), thuế bảo vệ môi trường (tăng 27%), thu từ xổ số (tăng 29%), thu tiền sử dụng đất (tăng 62,3%), thu khác ngân sách (tăng 132%) so với cùng kỳ năm trước.

Hình ảnh minh họa

Thu ngân sách Quý I đạt khá, hầu hết các Chi cục Thuế khu vực thu đạt tiến độ dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ, nguyên nhân do thời điểm đầu năm cơ quan Thuế tăng cường đôn đốc thu nộp Lệ phí môn bài; tập trung thu các khoản phát sinh quý IV năm 2023, quyết toán thuế cả năm 2023;  thu gia hạn, thu nợ của năm trước. Thời điểm tết nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân cũng tăng cao; hơn nữa một số nông sản được giá thúc đẩy tiêu dùng… Bên cạnh đó, một số địa bàn như huyện Đắk Song, huyện Tuy Đức, huyện Đắk R’Lấp triển khai đấu giá đất thành công dẫn đến số thu từ tiền sử dụng đất ở các huyện này vượt xa tiến độ dự toán và tăng cao so với cùng kỳ.

Các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh đạt 360 tỷ đồng đạt 26% dự toán, chiếm 47% tổng thu nội địa. Tuy số thu đạt khá so với dự toán nhưng lại thấp so với cùng kỳ năm 2023, nguyên nhân trong quý I nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất Alumin giảm so với cùng kỳ, nên nguồn thu thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV giảm mạnh; đồng thời thuế thu nhập phân bổ từ Tập đoàn cũng giảm so với cùng kỳ. Thời tiết bị ảnh hưởng hiện tượng El Nino làm cho nắng hạn kéo dài, mức nước cung cấp cho các đơn vị thủy điện giảm sút, bên cạnh đó một số công ty thủy điện đang trong thời kỳ bảo dưỡng máy móc nên giảm công suất phát điện.

Ngoài ra thu ngân sách các tháng đầu năm còn chịu ảnh hưởng bởi một số chính sách miễn, giảm thuế do Quốc hội, Chính phủ ban hành trong chương trình phục hồi, phát triển kinh tế cũng ảnh hưởng đáng kể đến tình hình thu ngân sách của tỉnh nhà.

Trong thời gian tới, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 được giao, Cục Thuế bám sát diễn biến kinh tế xã hội, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp trọng tâm, chỉ đạo quyết liệt các Chi cục Thuế khu vực, các phòng chức năng quản lý thuế hiệu quả. Cùng với đó, tăng cường công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Tổ chức tuyên truyền và thực hiện kịp thời chính sách miễn, giảm thuế; quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, đôn đốc các đơn vị kinh doanh xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng. Tập trung quản lý nguồn thu để khai thác các nguồn còn tiềm năng; quản lý tốt công tác kê khai, thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; triển khai đồng bộ các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; động viên kịp thời các khoản phát sinh đột biến vào ngân sách.