Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, quá trình hình thành và phát triển

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

Quá trình hình thành và phát triển

  1. Quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Khối cơ quan dân – chính - đảng tỉnh Đắk Nông

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt đi sâu vào công tác xây dựng Đảng tại các sở, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước của tỉnh cần phải có một tổ chức Đảng trực tiếp tham mưu cho Tỉnh ủy và giúp Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ này. Chính vì vậy, ngày 23/02/2004 tại trụ sở làm việc của Tỉnh ủy[1] đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Đắk Nông (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông). Về dự hội nghị có đồng chí Phan Tuấn Pha - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thử - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Y Per Niê K’Dăm - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí đại biểu đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, các đồng chí cán bộ của cơ quan Đảng ủy Khối. Đồng chí Phan Tuấn Pha, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo, định hướng các hoạt động của Đảng ủy Khối, trong đó đặc biệt là tập trung xây dựng, hình thành cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng ở các sở, ban, ngành, đoàn thể để làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy về chủ trương, chính sách, kế hoạch nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh.

Hình ảnh một số đồng chí trong Ban Chấp hành lâm thời
              Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh (2004 - 2005)

(Nguồn ảnh: Tư liệu)

Theo Quyết định số 42-QĐ/TU, ngày 16/01/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông. Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ lâm thời gồm 17 đồng chí (phân công đồng chí Bùi Văn Mùa - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Bí thư; Đồng chí Khúc Ngọc Vĩnh (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Đắk Lắk) làm Phó Bí thư Thường trực. Đến tháng 02 và tháng 4 năm 2004, Tỉnh ủy có Quyết định bổ sung thêm 02 Ủy viên Ban chấp hành, nâng tổng số Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ Khối lên 19 đồng chí. Lúc mới thành lập Đảng bộ có 50 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc, với 368 đảng viên.

Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng được thành lập là một tất yếu khách quan, đánh dấu mốc quan trọng cho việc thành lập một tổ chức Đảng cấp trên, thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng ở các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở đối với cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trong công tác tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch cho Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Khẳng định vị trí, vai trò của Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng là trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong việc phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, đơn vị; đồng thời có trách nhiệm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp tỉnh trong việc giữ vững phẩm chất đạo đức lối sống, không ngừng nâng cao năng lực trong công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Là một Đảng bộ quy tụ các tổ chức cơ sở đảng ở các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh, có nhiệm vụ quan trọng trong việc thúc đẩy xây dựng, hình thành các chủ trương, chính sách mang tính toàn diện để lãnh đạo thực hiện trong toàn tỉnh. Do đó, đòi hỏi việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phải được tiến hành thường xuyên, hiệu quả, cho nên sự ra đời của Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2005 - 2010 diễn ra từ ngày 20/10/2005 đến ngày 21/10/2005, với 149 đại biểu chính thức được triệu tập dự đại hội. Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành, 07 đồng chí vào Ban Thường Vụ. Đồng chí Vũ Phụng Tiên - Tỉnh ủy viên, được bầu làm Bí thư Đảng bộ Khối; 02 đồng chí: Khúc Ngọc Vĩnh và đồng chí Đặng Văn Tin, được bầu làm Phó Bí thư. Đến tháng 3/2006, đồng chí Đặng Văn Tin, được điều về làm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Đến tháng 4/2008, đồng chí Khúc Ngọc Vĩnh được điều động về làm Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy đã điều động đồng chí Trần Duy Thọ - Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nhận công tác tại Đảng ủy Khối, ngày 25/4/2008 tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc và đồng chí Trần Duy Thọ làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

               Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân chính Đảng nhiệm kỳ (2005 - 2010)

(Nguồn ảnh: Tư liệu)

2. Quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông

Để tên gọi sát với với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối, ngày 02/8/2007 Tỉnh ủy quyết định đổi tên Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh[2]. Đến ngày 30/8/2009, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ có 1.548 đảng viên, sinh hoạt ở 64 TCCS đảng.

              Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ (2010 - 2015)

                                                                                            (Nguồn ảnh: Tư liệu)

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã được tổ chức từ ngày 28/7/2010 đến ngày 30/7/2010, với 150 đại biểu chính thức được triệu tập dự đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ 08 đồng chí, đồng chí Vũ Phụng Tiên - Tỉnh ủy viên tiếp tục được bầu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc và đồng chí Trần Duy Thọ tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư. Đến tháng 3/2011, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được Tỉnh ủy điều động về làm Bí thư Đảng bộ Khối, thay đồng chí Vũ Phụng Tiên chuyển công tác về làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đến tháng 10/2012, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn được Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 - 2015 bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 12/8 đến ngày 14/8/2015 tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông với sự có mặt của 200 đại biểu chính thức đại diện cho 56 tổ chức cơ sở đảng. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 27 ủy viên. Bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh gồm 9 ủy viên; đồng chí Võ Đình Tín - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa III; các đồng chí: Võ Phạm Xuân Lâm, Nguyễn Hữu Ngọc, Hoàng Xuân Thành tái cử giữ chức Phó Bí thư. Tháng 09/2016, Đồng chí Nguyễn Công Tự, TUV, Ủy viên thường trực HĐND, được Tỉnh ủy điều động, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối, thay Đồng chí Võ Đình Tín được điều động nhận công tác và giữ chức Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tháng 7/2017, đồng chí Võ Phạm Xuân Lâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tháng 10/2018 đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Bí thư Thường trực nghỉ hưu theo chế độ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ (2015 - 2020) và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

                                                                                            (Nguồn ảnh: Tư liệu)

3. Quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhằm phát huy vai trò chỉ đạo của TCCS đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; ngày 10/7/2009 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 982-QĐ/TU thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông trên cơ sở tiếp nhận bàn giao các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc từ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy trong toàn tỉnh. Ngày 10/9/2009, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh chính thức đi vào hoạt động. Khi mới thành lập, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có 40 TCCS đảng trực thuộc, trong đó có 09 Đảng bộ cơ sở (50 chi bộ trực thuộc) và 31 Chi bộ cơ sở, với tổng số 795 đảng viên. BCH lâm thời gồm 17 đồng chí, Ban Thường vụ 05 đồng chí, Thường trực 03 đồng chí; Đồng chí Huỳnh Phục - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy được điều động, chỉ định làm Bí thư; đồng chí Đặng Văn Tin - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và đồng chí Đào Thanh Việt - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được chỉ định làm Phó Bí thư. Đối với Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, sau chia tách thì số lượng TCCS đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lúc này là 48 tổ chức (trong đó Đảng bộ là 09, chi bộ cơ sở là 39) với tổng số 1.246 đảng viên.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 - 2015, được tổ chức từ ngày 20/7 đến ngày 21/7/2010, với 150 đại biểu chính thức được triệu tập đại diện cho 938 đảng viên Đảng bộ. Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào BCH, Ban Thường vụ 9 đồng chí; đồng chí Huỳnh Phục - Tỉnh ủy viên tiếp tục được bầu làm Bí thư; các đồng chí Đặng Văn Tin, Đào Thanh Việt - tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư. Đến tháng 7/2011, đồng chí Đặng Văn Tin được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Đắk Glong; tháng 11/2011, đồng chí Phạm Đình Bộ - Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các doanh nghiệp tỉnh. Tháng 3/2015, đồng chí Đặng Văn Tin - Bí thư Huyện ủy Đắk Glong được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thay cho đồng chí Huỳnh Phục nghỉ hưu theo chế độ.

                 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ (2010 - 2015)

                                                                                            (Nguồn ảnh: Tư liệu)

 

Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 29/7 đến ngày 30/7/2015 tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; với sự có mặt của 200 đại biểu chính thức đại diện cho 1.132 đảng viên Đảng bộ. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ 9 đồng chí; đồng chí Đặng Văn Tin tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư; các đồng chí Đặng Thanh Quang, Bùi Hồng Mến, Nguyễn Phú Nghĩ được bầu giữ chức Phó Bí thư. Đến tháng 09/2016, Đồng chí  Đỗ Ngọc Duyên, TUV, giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT được Tỉnh ủy điều động, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, thay đồng chí Đặng Văn Tin được Tỉnh ủy điều động và bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

         Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ (2015 - 2020)

                                                                                            (Nguồn ảnh: Tư liệu)

4. Quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Thông báo số 1905-TB/TU, ngày 02/11/2018 của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông về đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1201-QĐ/TU, ngày 20/3/2019 về việc phê duyệt Đề án hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối và doanh nghiệp tỉnh và Quyết định số 1202-QĐ/TU, ngày 20/3/2019 về việc thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Sau sáp nhập, Đảng bộ Khối có 79 TCCS đảng với 3.147 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 33 đồng chí, gồm 12 đồng chí chuyên trách và 21 đồng chí ở cơ sở. Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh Nghiệp tỉnh có 11 đồng chí. Thường trực 06 đồng chí, gồm: đồng chí Nguyễn Công Tự - Bí thư; đồng chí Đặng Thanh Quang - Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Nguyễn Phú Nghĩ - Phó Bí thư; đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư; đồng chí Hoàng Xuân Thành - Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Tổ chức; đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư kiêm Trưởng ban Tuyên giáo. UBKT Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm 06 đồng chí, trong đó trong đó có 03 đồng chí cán bộ chuyên trách và 03 đồng chí kiêm nhiệm; đồng chí Đặng Văn Hiệu giữ chức Chủ nhiệm; đồng chí Phùng Văn Hùng và Lê Thị Thúy Hằng giữ chức Phó Chủ nhiệm.

Đến tháng 10/2019 đồng chí Nguyễn Phú Nghĩ được điều động, bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tháng 7/2020, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - TUV, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Công Tự - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tỉnh ủy công bố Quyết định điều động, chỉ định Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - TUV, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

                                                                                            (Nguồn ảnh: Tư liệu)

Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 10/8/2020 đến ngày 11/8/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông với sự tham dự của 246 đại biểu chính thức đến từ 76 TCCS đảng, đại diện cho gần 3.300 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 26 ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IV họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí; bầu 2 Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu UBKT Đảng ủy gồm 06 đồng chí, đồng chí Nguyễn Khắc Trung được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT. Đến tháng 10/2020, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

         Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ (2020 - 2025) và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

                                                                                            (Nguồn ảnh: Tư liệu)

***

Hơn 17 năm chung sức cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương vững bước đi lên trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn luôn kiên định với đường lối đổi mới, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy; từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, chăm lo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với các ban ngành, địa phương trong tỉnh. Chất lượng hoạt động, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt phẩm chất và năng lực, gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Công tác phát triển đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng[3] ngày càng được đổi mới, hiệu quả, thiết thực. Trong phong trào chung của Đảng bộ đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình mới trên các lĩnh vực; đã có hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng trăm tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên của Đảng bộ được Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành khen thưởng bằng nhiều hình thức. Nhiều năm liền Đảng bộ được Tỉnh uỷ công nhận là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba.

Đến thời điểm tháng 10/2021, Đảng bộ có 76 tổ chức cơ sở đảng với 3.393 đảng viên. Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng và những thành tích đạt được trong hơn 17 năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động thuộc Đảng bộ Khối đã góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà vượt qua bao khó khăn thử thách, từng bước vươn lên giành được những thành tựu quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; tạo tiền đề vững chắc cho những bước phát triển cao hơn trong thời kỳ mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang qua các thời kỳ lịch sử, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm; tăng cường khối đoàn kết nhất trí, xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh toàn diện, góp phần tích cực xây dựng Đắk Nông trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên./.

 

[1] Khách sạn Thông Xanh của Công ty Lâm nghiệp Gia Nghĩa được trưng dụng làm trụ sở làm việc của Tỉnh ủy lúc bấy giờ.

[2] Quyết định số 449-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông

[3] Gồm Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.