Thứ tư, 19/06/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Liên Hệ

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Trung tâm hành chính Tỉnh ủy Đắk Nông, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Số điện thoại: Văn thư - 02613.544.354; Văn phòng - 02613.547.574; Bí thư Đảng ủy Khối - 02613.503.999

Fax: 02613.544.354

Email: dukccqdno@gmail.com

 

FORM LIÊN HỆ

 

738621