Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 02/4/2024, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 15, sơ kết nhiệm vụ quý I, triển khai một số nhiệm vụ quý II năm 2024. Thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong công tác Đảng năm 2025, định hướng đến năm 2030 và trao khen thưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối, các đoàn thể Khối và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Theo Báo cáo đánh giá tại Hội nghị, các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ Khối, bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 để lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đổi mới và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; kịp thời triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII”; duy trì nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quan tâm lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 dần theo hướng thực chất, đúng quy định, hướng dẫn; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị theo quy định. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy; kịp thời kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và công tác kết nạp đảng viên; chú trọng cả về số lượng, chất lượng. Quý I đã kết nạp 26 đảng viên, đạt 21,6% Nghị quyết, 27,7% kế hoạch Tỉnh ủy giao, tổng số đảng viên của Đảng bộ Khối hiện nay 3.131 đồng chí. Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2024 (kiểm tra 10 cuộc, giám sát 02 cuộc), hiện đang tiến hành 01 cuộc kiểm tra; lãnh đạo, chỉ đạo 69/69 cấp ủy TCCS đảng, 33/33 UBKT cơ sở ban hành chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện theo kế hoạch. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực quan trọng. Hoàn thành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật 01 đảng viên; UBKT cơ sở tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 đồng chí. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể bám sát chương trình, kế hoạch của đoàn thể cấp trên và nhiệm vụ đề ra, đổi mới hoạt động, triển khai những hoạt động trọng tâm, cách thức tổ chức phù hợp với đặc điểm tình hình Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện tốt công tác phát triển đảng; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; triển khai thực hiện xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt; về kiểm tra, giám sát; xây dựng cơ quan, đơn vị…

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Khối thảo luận, thống nhất thông qua Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong công tác Đảng năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xin tiếp thu đầy đủ, toàn bộ những ý kiến phản ánh, góp ý của các đồng chí đại biểu, ủy viên Ban Chấp hành, các tổ chức cơ sở đảng. Đồng chí nhấn mạnh, phát huy vai trò của tổ chức đảng, cấp ủy, nhất là người đứng đầu, quý II và cả năm 2024, Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong nghị quyết, chương trình công tác năm 2024; ngoài các nhiệm vụ được nêu trong Dự thảo Báo cáo, cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; triển khai thực hiện xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; công tác quản lý cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát… Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối tích cực, trách nhiệm, nêu gương, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh; góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng gắn với hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 01 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 05 cá nhân thuộc Đảng bộ Khối đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019 - 2023); đồng thời, trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho cho 14 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2023.

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối

trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2019 - 2023)

 

Các đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Khối  trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho cho 14 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023.

 

                                                Trần Thị Sang - Đảng ủy Khối