Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị Giao ban công tác giữa Văn phòng Tỉnh ủy với Văn phòng huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy năm 2023

Sáng 28/11/2023, tại Hội trường Huyện ủy Đắk R’Lấp, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị Giao ban công tác giữa Văn phòng Tỉnh ủy với Văn phòng huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí là trưởng, phó, chuyên viên của Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo, chuyên Văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Châu Ngọc Lương, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và đồng chí Phan Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đắk R’Lấp đồng chủ trì Hội nghị.

Theo Báo cáo đánh giá tại Hội nghị, trong năm 2023, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, tổ chức bộ máy được kiện toàn, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ cấp ủy. Chất lượng tham mưu ngày càng được nâng cao, bám sát chương trình công tác của ban chấp hành, ban thường vụ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, tham mưu cho cấp ủy tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, văn kiện các hội nghị Trung ương, Tỉnh ủy; xây dựng và tổ chức thực hiện đúng quy chế làm việc, nghị quyết, chương trình, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương, đơn vị; tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, quan trọng tại địa phương; làm tốt chức năng là đầu mối giúp cấp ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hằng ngày. Chủ động nắm bắt, thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nhất là những vấn đề phức tạp, nổi cộm, đột xuất, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; theo dõi, tổng hợp xây dựng báo cáo và tổ chức sơ kết, tổng kết những đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định quan trọng. Qua đó, kịp thời phát hiện nhiều vấn đề mới, kinh nghiệm hay, cách làm tốt, nhân tố mới để phổ biến, nhân rộng; những hạn chế, yếu kém và đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục. Kịp thời thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của ban thường vụ, thường trực cấp ủy và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Tham mưu cho ban thường vụ, thường trực cấp ủy thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định… Bên cạnh đó, Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn cần khắc phục trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đại diện văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có những đề xuất, kiến nghị để triển khai thực hiện tốt công tác văn phòng cấp ủy: Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, triển khai ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng; nâng cấp Hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, mở rộng cấp tài khoản người dùng đến Thường trực các đảng ủy trực thuộc huyện ủy, liên kết đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng văn phòng để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức (nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lễ tân, hội nghị phổ biến các văn bản mới của Văn phòng Trung ương Đảng); tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cho cán bộ phụ trách của văn phòng cấp ủy. Tổ chức các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm cho lãnh đạo và cán bộ làm công tác văn phòng các cấp. Hướng dẫn về các trường hợp hợp đồng lao động (hợp đồng 68) chuyển sang hình thức hợp đồng khác…

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Lương, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp công tác văn phòng cấp ủy thời gian tới.

Hội nghị đã tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho 03 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông, trong đó, Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 01 tập thể và 01 cá nhân được khen thưởng. 

Khen thưởng cho các tập thể

Khen thưởng cho các cá nhân


Trần Thị Sang - Đảng ủy Khối