Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Ngành Tư pháp tỉnh Đắk Nông: triển khai thực hiện sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” đối với thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp không phải xác minh hồ sơ).

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngày 08/9/2023, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 580/KH-UBND triển khai nhân rộng sáng kiến Cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 04 thủ tục hành chính được áp dụng sáng kiến Cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” (tại Bộ phận Một cửa của UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa áp dụng đối với 03 thủ tục hành chính; tại Bộ phận Một cửa của UBND các xã, phường, thị trấn áp dụng đối với 01 thủ tục hành chính).

Bộ phận Một cửa UBND xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Ngày 22/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đã ban hành Văn bản số 1303/STP-HCBTTP để triển khai thực hiện sáng kiến cải cách hành chính "Ngày không viết" và "Ngày không hẹn" đối với thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp không phải xác minh hồ sơ).

Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp không phải xác minh hồ sơ); Mã TTHC: 1.004873. là thủ tục hành chính duy nhất được áp dụng sáng kiến Cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận Một cửa của UBND các xã, phường, thị trấn.

Cụ thể:

* Về quy trình thực hiện: Khi người dân đến Bộ phận Một cửa của UBND các xã, phường, thị trấn yêu cầu giải quyết thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp không phải xác minh hồ sơ) vào ngày áp dụng sáng kiến, sẽ được công chức Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, trường hợp đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định, công chức Tư pháp - Hộ tịch sẽ thực hiện viết thay hoặc đánh máy các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu (trừ trường hợp TTHC đặc thù theo quy định pháp luật không được viết thay); sau đó, thực hiện kiểm tra tính chính xác thông tin trong các giấy tờ, hồ sơ trước khi người dân ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ đó (Ngày không viết). Sau khi hoàn tất hồ sơ, công chức Tư pháp - Hộ tịch tiến hành xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phê duyệt và trả kết quả cho người dân ngay trong ngày làm việc; việc tiếp nhận và trả kết quả trong giờ hành chính, không viết Giấy hẹn (Ngày không hẹn).

* Thời gian nhận và giải quyết hồ sơ của “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” đến 15 giờ cùng ngày. Sau thời gian trên, sẽ thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính thông thường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sáng kiến được áp dụng vào ngày thứ Tư hàng tuần, trong giờ hành chính, bắt đầu thực hiện từ ngày 15/10/2023.

Ngoài ra, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thành phố kịp thời triển khai thực hiện sáng kiến cải cách hành chính "Ngày không viết" và "Ngày không hẹn" đối với thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp không phải xác minh hồ sơ) nêu trên đến UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên theo dõi và thực hiện tổng hợp, báo cáo, đánh giá khó khăn, vướng mắc khi có yêu cầu. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn hoặc xin ý kiến hướng dẫn giải quyết kịp thời.

Phương Trâm - Sở Tư pháp