Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng các cấp đến hết quý III/2021

Số hiệu 77-BC/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng các cấp đến hết quý III/2021 tại đây

FILE ĐÍNH KÈM