Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

BC tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2021

Số hiệu 86-BC/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Văn phòng Đảng ủy Khối

BC tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12/uploads/files/VB%20VP/signed-signed-bao%20cao%20thang%2011%20-%202021.pdf

FILE ĐÍNH KÈM