Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Các văn bản liên quan đến Đại hội 48,49/QĐ-CCB; 08/HD-CCB của Hội CCB Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đak Nông

Số hiệu 48,49 QĐ, 08/HD-CCB
Đơn vị
ban hành
Hội Cựu chiến binh Khối
Thể loại Đoàn thể

FILE ĐÍNH KÈM