Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của UBKT Đảng ủy Khối

Số hiệu 07-CTR/UBKT
Đơn vị
ban hành
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối
Thể loại Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của UBKT ĐUK Tại đây

FILE ĐÍNH KÈM