Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Công văn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh

Số hiệu 915-CV/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
Thể loại Văn phòng Đảng ủy Khối

Công văn phát động thi đua Tại đây tại đây

FILE ĐÍNH KÈM