Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Công văn thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán xuân Quý Mão năm 2023

Số hiệu 1021-CV/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Văn phòng Đảng ủy Khối

Công văn thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tại đây

FILE ĐÍNH KÈM