Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Công văn về việc lãnh đạo Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

Số hiệu 785-CV/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Đoàn thể

Công văn về lãnh đạo Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội CĐVC  Tại đây

FILE ĐÍNH KÈM