Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

CV gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp QH khóa XIII và đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh đc Lê Đức Thọ

Số hiệu 122/CV-CCB
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Đoàn thể

Cựu chiến binh gửi đề cương tuyên truyền tại đây

FILE ĐÍNH KÈM