Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

GIẤY MỜI Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8, (mở rộng)

Số hiệu 29-GM/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

Giấy mời hội nghị kèm tài liệu Tại đây tài liệu kèm theo Tại đây

FILE ĐÍNH KÈM