Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ...

Số hiệu 07-HD/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

Hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị tại đây

FILE ĐÍNH KÈM