Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội Hội CCB Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027

Số hiệu 08/HD-CCB
Đơn vị
ban hành
Hội Cựu chiến binh Khối
Thể loại Đoàn thể

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Hội CCB Khối/uploads/files/08%20HD%20CCB_0001-%C4%91%C3%A3%20n%C3%A9n.pdf

FILE ĐÍNH KÈM