Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kế hoạch Biên soạn "Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đăk Nông, giai đoạn 2004-2024

Số hiệu 75-KH/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

KH biên soạn Lịch sử Đảng bộ Khối/uploads/files/VB%20Ban%20Tuyen%20giao/75_0001_signed.pdf

FILE ĐÍNH KÈM