Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 01/011/2021 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đăk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Số hiệu 54-KH/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Văn phòng Đảng ủy Khối

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số tại đây

FILE ĐÍNH KÈM