Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiệnKết luận, Quy định của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các

Số hiệu 55-KH/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2022 Tại đây

FILE ĐÍNH KÈM