Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kất luận số 01-KL/TW ...

Số hiệu 103-KH/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Thể loại Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kất luận số 01-KL/TW Tại đây

FILE ĐÍNH KÈM