Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “ Mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2023

Số hiệu 81-KH/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

KH tổ chức Hội thi "mô hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" tại đây

FILE ĐÍNH KÈM