Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025

Số hiệu 3227-KL/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
Thể loại Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

Kết luận Hội nghị lần thứ 14 Tại đây

FILE ĐÍNH KÈM