Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ Khối lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (MỞ RỘNG).

Số hiệu 3334-KL/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Văn phòng Đảng ủy Khối

Kết luận Hội nghị BCH lần thứ 15 Tại đây

FILE ĐÍNH KÈM