Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

KH Tổ chức các hđ tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong 3 năm, 2023-2025

Số hiệu 82-KH/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

KH tuyên truyền các ngày lễ lớn Tại đây

FILE ĐÍNH KÈM