Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Nghị quyết ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong công tác đảng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Số hiệu 10-NQ/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Văn phòng Đảng ủy Khối

Nghị quyết ứng dụng công nghệ thông tin Tại đây

FILE ĐÍNH KÈM