Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Quy chế hoạt động của Tổ theo dõi phụ trách cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Số hiệu 03-QC/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
Thể loại Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

Quy chế hoạch dộng của ổ theo dõi phụ trách địa bàn  tại đây DS kem theo tại đây

FILE ĐÍNH KÈM