Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Quy định thi hành Điều lệ Đảng (được thay thế thành Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021)

Số hiệu 29-QĐ/TW
Đơn vị
ban hành
Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng

FILE ĐÍNH KÈM