Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kết luận số 1011-KL/ĐUK... đối với Đảng ủy Ngân hàng NN và PTNT và đc Phan Công Quế Bí thư

Số hiệu 768-QĐ
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối

Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kết luận số 1011-KL/ĐUK tại đây

FILE ĐÍNH KÈM