Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 1013-KL/ĐUK, ngày 08/11/2021 của BCH Đảng bộ Khối về thực hiện CCHC đối với đc BT và Đảng ủy Sở Tư pháp

Số hiệu 697-QĐ/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối

Quyết định kiểm tra Đảng ủy trong việc thực hiện CCHC tại đây

FILE ĐÍNH KÈM