Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

TBKL kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chi ủy Nhiệm kỳ 2020-2025 và trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đc Bí thư chi bộ Hội CTĐ tỉnh

Số hiệu 1274-TB/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Văn phòng Đảng ủy Khối

Thông báo kết luận kiểm tra Tại đây

FILE ĐÍNH KÈM