Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Thông báo kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện NQ số 05-NQ/ĐUK Đối với đc Bí thư và Đảng ủy Báo Đăk Nông

Số hiệu 1524-TB/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối

Thông báo kết luận giám sát Tại đây

FILE ĐÍNH KÈM