Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các NQ,CT của Đảng đối với Đảng ủy BHXH và đc Bí thư Đảng ủy

Số hiệu 1268-TB/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối

Thông báo kết luận kiểm tra Đảng ủy BHXH và Đc BT Đảng ủy BHXH tại đây

FILE ĐÍNH KÈM