Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Thông báo triệu tập hội nghị lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022

Số hiệu 1472-TB/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Văn phòng Đảng ủy Khối

Thông báo triệu tập lớp tập huấn công tác Đảng 2022 tại đây tai đây

FILE ĐÍNH KÈM