Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Văn bản đã ký số Trích yếu: Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Kết luận số 1103-KL/ĐUK ngày 12/12/2021 của BCH Đảng bộ khối về thực hiện QCDC đối với đc BT và Đảng ủy VPUBND tỉnh Đăk Nông

Số hiệu 698-QĐ/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối

Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Kết luận số 1103-KL/ĐUK ngày 12/12/2021 Tại đây

FILE ĐÍNH KÈM