Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Về thực hiện công tác BVCTNB

Số hiệu 847-CV/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Công văn về thực hiện công tác BVCTNB

Công văn số 847-CV/ĐUK được đăng tải tại đây ,

Phụ lục kèm theo Công văn tại đây