Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

V/v triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trọng tâm trong tháng 12/2022 và năm 2023

Số hiệu 210-CV/BTGĐU
Đơn vị
ban hành
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Thể loại Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Công văn tuyên truyền trọng tâm trong tháng 12/2022 và năm 2023 Tại đây Tại đây tại đây

FILE ĐÍNH KÈM