Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông là cấp uỷ trực thuộc Tỉnh ủy Đắk Nông và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối.

Trang
1
Showing 1 - 1 of 1 results.