Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đắk Nông chuẩn hóa, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh, BHXH các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện việc gửi dữ liệu khám, chữa bệnh theo quy định của BHXH Việt Nam.

Thời gian qua, BHXH tỉnh Đắk Nông đã có nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn hoá danh mục, gửi dữ liệu điện tử lên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số cơ sở khám, chữa bệnh chưa thực hiện đúng, đầy đủ quy định của Bộ Y tế về trích chuyển dữ liệu điện tử; quy định về chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra, áp dụng bộ mã dùng chung trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT.

hinh-kham-chua-benh-bang-can-cuoc-cong-dan-tai-dak-song(1).jpg
Người dân làm thủ tục khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Song

Để bảo đảm việc liên thông dữ liệu đúng quy định, BHXH tỉnh Đắk Nông đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu điện tử kịp thời, phản ánh trung thực quá trình khám, chữa bệnh. Các cơ sở chịu trách nhiệm đối với tính chính xác của dữ liệu điện tử đề nghị thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo quy định

Đối với BHXH các huyện cần hướng dẫn, đôn đốc cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc gửi thông tin kết quả xét nghiệm tại Bảng 4 khi có chỉ định xét nghiệm tại Bảng 3, ghi đầy đủ thông tin theo dõi diễn biến lâm sàng mỗi lần khám bệnh tại Bảng 5.

hinh-kham-chua-benh-tai-dak-song(1).jpg
Chuẩn hóa dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT sẽ góp phần minh bạch hóa, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh

Kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân thay thế, bổ sung dữ liệu của cơ sở khám, chữa bệnh đề nghị; chỉ thực hiện tiếp nhận lại hoặc tiếp nhận bổ sung dữ liệu đề nghị thanh toán khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định tại điểm 4.3, khoản 4, Điều 21 và tiết 3.6.6, điểm 3.6, khoản 3, Điều 31 quy trình Giám định BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 3618/QĐ-BHXH, ngày 12/12/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Lưu ý các cơ sở khám, chữa bệnh về giám định danh mục, giám định chi phí khám, chữa bệnh trên dữ liệu điện tử; các hồ sơ, dữ liệu không đầy đủ, sai lệch thông tin không đủ điều kiện để giám định, thanh toán chi phi khám, chữa bệnh BHYT.