Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Khó khăn trong thực hiện chính sách BHYT cho người dân sinh sống vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh đã cấp hơn 182 ngàn thẻ BHYT cho người DTTS sinh sống vùng khó khăn, người sinh sống vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg, về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2025, có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 chỉ còn 12 xã khu vực III (trong đó có 01 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới) và 05 xã khu vực II (giảm 39 xã so với giai đoạn trước), dự kiến trên toàn tỉnh sẽ có khoảng 115.000 người tham gia BHYT không còn thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc khám chữa bệnh BHYT, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến những người đang nằm điều trị dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh.

Cũng theo số liệu báo cáo của BHXH tỉnh, từ ngày 04/6/2021 đến ngày nhận được Quyết định, 08/6/2021 toàn tỉnh đã có 2.382 lượt khám chữa bệnh của đối tượng bị giảm thẻ BHYT với tổng chi phí khám chữa bệnh 606 triệu đồng gây khó khăn cho việc hướng dẫn, thực hiện thủ tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh, ảnh hưởng quyền lợi của người dân. Các địa phương nhận được Quyết định chậm hơn rất nhiều ngày nên không thể kịp thời thông tin, tuyên truyền cho người dân nắm bắt được sự thay đổi của chính sách của Nhà nước; vì vậy, vẫn tiếp tục đi khám chữa bệnh nhưng không được hưởng quyền lợi BHYT nên ảnh hưởng chi phí, thời gian đi lại của người dân.

Để có thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho người dân tiếp tục được thu hưởng chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh Đắk Nông đã báo cáo, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và có biện pháp hỗ trợ việc thực hiện chính sách BHYT cho người sinh sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, chỉ đạo BHXH các huyện chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân huyện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg trên địa bàn huyện và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt tuyên truyền Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân biết đồng lòng cùng cơ quan BHXH tổ chức thực hiện chính sách BHYT cho nhân dân.

Nguyễn Thị Ngọc - Đảng ủy Khối