Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Tám tháng đầu năm, ngành Bảo hiểm xã hội cơ bản đạt chỉ tiêu nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh giao

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, bệnh bạch hầu đang bùng phát tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, do đó kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ bản đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ HĐND tỉnh giao.

Tính đến 31/8/2020, toàn tỉnh có 564.609 người người tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 99,8% kế hoạch; tổng số thu là 652,3 tỷ đồng, đạt 62,6% kế hoạch; tổng số lượt người KCB trong 8 tháng đầu năm là 562.381 lượt người giảm 18,2 % so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, ngành BHXH đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT và hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT tới 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn và thực hiện chuẩn hóa danh mục thanh toán BHYT, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh thông qua cổng thông tin giám định. Thực hiện minh bạch công khai, tăng cường quản lý các hoạt động khám chữa bệnh, mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, nâng cao chất lượng khám, điều trị, cải cách thủ tục tiếp nhận, thanh quyết toán cho người bệnh có thẻ BHYT.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Trung ương và địa phương giao trong năm 2020, Ngành BHXH tỉnh tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc thu, giảm nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT, thường xuyên đôn đốc doanh nghiệp đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thực hiện đóng đầy đủ, kịp thời vào quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn la động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tiếp tục nghiên cứu cắt giảm thời gian tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo hướng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ, giải quyết chế độ. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến với người dân và doanh nghiệp.

Thanh Tùng